Sportmedischcentrum Gelderse Vallei

Het Sportmedischcentrum Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van:

Sportmedisch Adviescentrum (SMA) Gelderse ValleiĀ 

Doelgroepen: recreatie-, wedstrijd- en topsport.

en

Topsportgeneeskunde

Doelgroepen: topsport, talent, nazorg en second opinion.

Het Sportmedisch Centrum (SMC) is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FMSI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen.

Het SMC is gehuisvest in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact met SMC via MAIL