Sportmedischcentrum Gelderse Vallei

Het Sportmedischcentrum Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van:

Sportmedisch Adviescentrum (SMA) Gelderse Vallei onder leiding van Inge Gobes-de Punder, geregistreerd sportarts.

Doelgroepen: recreatie-, wedstrijd- en topsport.

en

Elite Sports Medicine B.V. onder leiding van Peter Vergouwen, geregistreerd sportarts en arts manuele geneeskunde.

Doelgroepen: topsport, talent, nazorg en second opinion.

Het Sportmedisch Centrum (SMC) is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FMSI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen.

Het SMC is gehuisvest in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Contact met SMC via MAIL